Cyclus levert speciaal lesmateriaal aan groep 7/8 leerlingen over afval scheiden

Cyclus breidt de voorlichtingscampagne ‘I love afval scheiden’ uit met lesmateriaal voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Dit materiaal is sinds deze week beschikbaar via www.cyclusnv.nl/lespakket. Het lespakket – met Maarten Milieu in de hoofdrol – bestaat uit een docentenhandleiding, werkbladen en een werkmap. Hiermee is een nieuw element toegevoegd aan de campagne, die vorig jaar van start ging en waar inmiddels zeven gemeenten uit de regio aan deelnemen.

Het lespakket is ontwikkeld om ook kinderen te leren bewuster met afval om te gaan. Het materiaal is een aanvulling op de rondleidingen die Maarten Milieu voor de scholen in de regio verzorgt op de afvalbrengstations. Bovendien sluit het pakket goed aan bij de vraag van basisscholen om een bijdrage te leveren aan een afvalproject of -les. Het complete lespakket bestaat uit drie interactieve lessen, maar de werkbladen kunnen ook afzonderlijk worden ingezet, bijvoorbeeld binnen een bestaand afvalproject op school.
Campagne

De voorlichtingscampagne ‘I love afval scheiden’ richt zich rechtstreeks tot de bewoners van de deelnemende gemeenten. Praktische informatie en tips over afval scheiden en afvalpreventie vormen de rode draad in de communicatie. Ook informatie over de resultaten zijn van belang. Via afvalthermometers kunnen bewoners daarom de inzamelresultaten voor hun eigen gemeente volgen. Verder worden sprekende cijfers en prikkelende acties ingezet om bewoners te laten stilstaan bij routinematig gedrag, bijvoorbeeld het weggooien van GFT-afval bij het restafval. De campagne is opgebouwd rond thema’s. Zo kwamen in 2014 voedselverspilling en glas aan de orde. In 2015 zal onder andere aandacht worden besteed aan GFT-afval en papier.

Advertisements

Afval is grondstof
De campagne moet bijdragen aan de landelijke doelstellingen als het gaat om het beperken van de hoeveelheid afval. Zo is de ambitie om in 2020 gemiddeld uit te komen op maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar en om minimaal 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. Al het afval dat gescheiden is ingezameld, kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Daarmee wordt het milieu gespaard en gaan we zuiniger om met steeds schaarser wordende grondstoffen.
Deelnemende gemeenten
Cyclus neemt het voortouw in de campagne, waarin de deelnemende gemeenten zelf als zender optreden. De volgende gemeenten nemen deel: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braasem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas.