ChristenUnie stelt vragen over thuiszorg en thuishulp

Gouda- Er is nog veel onduidelijkheid bij inwoners van Gouda over de thuishulp en thuiszorg. De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college.
De vragen hebben betrekking op de rol van de wijkverpleegkundige in het sociaal team, de communicatie van de gemeente en de indicaties van de huishoudelijke hulp.

Keukentafel
Veel mensen leven met vragen en onduidelijkheid over hun huishoudelijke hulp en thuiszorg.
Zo hoorden we onlangs het verhaal van een volledig rolstoelafhankelijke inwoner met voorheen 7 uur huishoudelijk hulp per week, welke telefonisch naar 2,5 uur per week is teruggebracht.
Wellicht dat het telefoongesprek aan de keukentafel van het gemeentehuis werd gevoerd, maar van inzicht in de echte thuissituatie van deze inwoner is er geen sprake, aldus Thera de Haan. (Burgerraadslid ChristenUnie)

Zorgongelijkheid
Mondige Gouwenaars kunnen een bezwaarschrift indienen en zo eventueel alsnog hun hulp krijgen. Maar wat als je niet zo mondig bent? Op deze manier creƫer je zorgongelijkheid tussen inwoners dat kan en mag de bedoeling niet zijn stelt Thera de Haan.
Wat de ChristenUnie betreft moet iedere inwoner van Gouda kunnen rekenen op onafhankelijke ondersteuning in deze ingewikkelde procedures.

Maatwerk
Het decentraliseren van onderdelen van de AWBZ en de jeugdzorg naar de gemeente past bij de visie van de ChristenUnie. Maar we zijn kritisch op de manier waarop deze transitie plaatsvindt. Wij ondersteunen de gedachte dat niet alles door de overheid geregeld kan en moet worden. Zorg moet dichter bij de mensen, informeler en met meer maatwerk. Want de menselijke maat vraagt om zorg op maat.

De fractie van de ChristenUnie zal dan ook nu na 1 januari haar ogen en oren open houden om te horen en zien dat er geen mensen tussen de wal en het schip vallen.