Cyclus is verhuisd naar Gouwe Park

Een indrukwekkende kolonne voertuigen kondigde afgelopen vrijdagavond de verhuizing van Cyclus naar Gouwe Park aan. Vanaf vandaag fungeert een nieuwe locatie op dit bedrijventerrein als uitvalsbasis voor vrijwel de volledige dienstverlening. Belangrijke uitzondering daarop is het Goudse afvalbreng¬station: dat blijft onveranderd aan de Goudkade gevestigd. Alle actuele adresgegevens en openingstijden zijn te vinden op www.cyclusnv.nl.

De verhuizing was nodig omdat de oude locaties in Gouda niet meer aan de eisen van deze tijd voldeden. Algemeen directeur Leendert van Bloois licht toe: “Onze voormalige locatie aan de Goudkade was oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke uitvalsbasis. In de huidige situatie bood deze onvoldoende faciliteiten om ons werk op het gebied van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte optimaal te doen. Deze nieuwe en goed geoutilleerde locatie op Gouwe Park is in dat verband een enorme verbetering. Daarnaast is vanaf Gouwe Park de ontsluiting naar onze opdrachtgevende gemeenten stukken beter. En tot slot zijn we erin geslaagd een nieuw pand te realiseren met lagere exploitatiekosten dan in de oude situatie het geval was. Het verheugt me dan ook bijzonder dat we hier vandaag van start gaan.”

Verhuizing wagenpark
De daadwerkelijke verhuizing begon op vrijdagavond 10 juli met de verhuizing van het wagenpark. Na afloop van de werkdag bracht elke chauffeur zijn voertuig naar de nieuwe locatie. Van Bloois: “Dat resulteerde in een indrukwekkende kolonne Cycluswagens op Gouwe Park, een prachtig begin van een druk verhuisweekend.” Dat weekend verliep volgens van Bloois vlekkeloos: “Natuurlijk is zo’n verhuizing een complexe operatie, die we tot in de puntjes hebben voorbereid. Over het verloop ervan ben ik heel tevreden, alles liep op rolletjes. Dat moet ook, want het afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte kun je natuurlijk niet stilleggen.”

Advertisements

Duurzaam ontwerp
Het nieuwe pand werd ontworpen door Van Wilsem Van Loon Architecten in opdracht van Ballast Nedam. Naast de eisen van de gebruikers, was duurzaamheid daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Van Bloois: “Met behulp van de BREEAM-systematiek voor de duurzaamheids¬prestatie van een gebouw, is een pakket aan duurzaamheids¬maatregelen samengesteld. Dat bestaat onder meer uit een warmte-/koude opslaginstallatie, een groot aantal zonnepanelen, een hemelwaterinstallatie voor het vullen van de veegmachines, vraaggestuurde klimaatbeheersing en vraaggestuurde energiezuinige verlichting. Al met al staat er daarmee een prachtige locatie, die volledig voldoet aan de eisen van deze tijd.”