CvdK Jaap Smit: “Plaats voor vluchteling in elke gemeente”

Den Haag, 6 januari – Commissaris van de Koning Jaap Smit wil dat alle gemeenten in de provincie Zuid-Holland meedoen aan de opvang van vluchtelingen. Dat zei hij in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak in het provinciehuis. Hij sprak daarin zijn respect uit voor burgemeesters, colleges en gemeenteraden die zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen een plek te geven. De commissaris: “In sommige gemeenten kan alleen kleinschaliger opvang geregeld worden, maar ik verwacht echt van elke gemeente in deze provincie dat een bijdrage wordt geleverd. Dat is geen gemakkelijke opgave, waarbij goed luisteren en overtuigen van groot belang zijn. En de provincie werkt mee met inzet van ons ruimtelijk instrumentarium en door een platform voor overleg en coördinatie te bieden.”
Volgens Smit is het noodzakelijk iedere vluchteling, die hier nu is, opvang te bieden. Hij maakte daarbij wel een kanttekening: “Op Europees niveau moeten maatregelen worden genomen om de instroom terug te brengen naar behapbare grootte. Alleen dan wordt het in Europa en dus ook in ons land gemakkelijker om tot breed gedragen besluiten te komen.”

Wijsheid, kalmte en moed
We staan in Europa op een kruispunt, aldus de commissaris: “Gaat het ons lukken om de samenhang die juist nu zo hard nodig is te versterken en krachtige besluiten te nemen die een goed en adequaat antwoord bieden op de bedreigingen van dit moment, of zal blijken dat we ons terugtrekken op ons eigen terrein en denken dat we dan veilig zijn?” Om daar aan toe te voegen: “Deze tijd vol spanningen vraagt om wijsheid, kalmte en moedige leiders in politiek en elders.”
Maar met leiderschap, daar is iets mee, vervolgde hij, want er lijkt zowel een tekort aan leiderschap als aan volgzaamheid te zijn. “Is leiderschap zeggen wat ‘het volk wil horen’ of is leiderschap het hebben van een goed en overtuigend verhaal en het vermogen om mensen mee te nemen op onbekende wegen,” zo vroeg Smit zich af. Om zich vervolgens voor de tweede variant uit te spreken.

De commissaris stelde in zijn toespraak dat voor bestuurlijk Zuid-Holland openheid naar de toekomst, aanpassingsvermogen en samenwerking van groot belang zijn. Volgens hem zijn de provincie en de gemeenten in Zuid-Holland daarmee op de goede weg. “Ik hoor in mijn rondgang door Zuid-Holland dat de uitgestoken hand van de provincie in de gemeenten wordt gezien.”

Zorg en energietransitie
Een belangrijk thema dat Jaap Smit aankaartte in zijn nieuwjaarstoespraak was de zorgtaak van de gemeenten. “Het bij de decentralisaties beloofde maatwerk in de zorg staat nog in de kinderschoenen. Over de beleidsvrijheid van de gemeenten versus rechtvaardigheid voor iedereen in Nederland is het laatste woord nog niet gezegd. Dit zal ons in 2016 zeker bezighouden.” Volgens de commissaris zijn ook klimaatverandering en energietransitie prominente thema’s voor het komende jaar. Energietransitie is een belangrijk onderdeel van het provinciaal coalitieakkoord. Jaap Smit noemde het in Parijs gesloten energieakkoord hierbij een stimulans, voor overheid en bedrijfsleven. “Het is belangrijk dat we werken aan projecten en ook dat we met elkaar denken in sturende concepten, zoals bijvoorbeeld klimaatneutraal bouwen of emissievrij openbaar vervoer. Laten we samen zoeken naar oplossingen”, aldus Smit.