Corona en kinderopvang, hoe gaat dat samen?

Gouda – Wat kun je doen als je ineens, corona gedwongen, je kind of kinderen thuis hebt op momenten dat ze normaal gesproken op school of kinderopvang zitten? De laatstgenoemde organisatie lijkt het meest voor de hand liggend om het probleem op te lossen. Dat gaat echter ten dele op, want ook kinderopvang organisaties hebben medewerkers die het virus oplopen of ook zelf het een en ander thuis moeten organiseren. Genoeg reden dus om onwillekeurig aan de leiding van enkele kinderopvanglocaties te vragen hoe zij hun werk kunnen blijven doen.

Als eerste hadden wij contact met De Schaapskooi aan de Thorbeckelaan in Gouda
Directeur-bestuurder Jos Spruijt van deze kinderopvang vertelde dat men direct op zondag 16 maart begonnen was om hun vaste klanten te informeren over de mogelijkheden. Allereerst werd verzocht om zoveel mogelijk de opvang zelf binnen eigen kring te regelen. De Schaapskooi is in deze fase alleen maar een noodopvang. Als men echter kan aantonen, bijvoorbeeld via een brief van de werkgever dat men een vitale functie vervult, komt men in aanmerking. Men gaat er echter geen ingewikkelde screening voor opzetten.

De groepjes zijn klein. Men wil geen groot besmettingsgevaar creëren
Het blijkt dat velen in staat blijken zelf wat te regelen en zo is er de eerste week sprake van maar één groepje van 5 tot 6 kinderen. Spruijt verwacht de volgende week een tweede groepje te moeten vormen, maar hij voorziet daarna geen stormloop. Vrijdag wordt er door de staf de situatie geïnventariseerd met name om de toeloop af te stemmen met het beschikbare aantal medewerkers. Ook daar kunnen immers mensen uitvallen. Uiteraard vangt de BSO, de Buiten Schoolse Opvang, ook kinderen op van ouders op die in hun functie niet gemist kunnen worden.

Advertisements

KVD de Kleurkrijtjes is gevestigd in Goverwelle
De directeur/eigenaar, Maria Nizami, vertelde dat veel van haar klanten vitale beroepen hebben en met name in de zorg. Dat leidt ertoe dat de kleintjes al vanaf 6.30 uur worden gebracht en ook hier worden alle veiligheidsmaatregels in acht genomen. Ouders mogen uiteraard niet mee naar binnen en de groepen zijn teruggebracht tot 2 à 3 kinderen. Bovendien worden de groepjes en hun leidsters zover mogelijk uit elkaar gehouden. Niet alleen in het belang van de kinderen maar ook om te voorkomen dat de leidsters besmet worden, want zonder hen kan het niet.
Op de vraag of er nog capaciteit over is om op te schalen beantwoordt Nizami positief. Wel blijft ze kritisch op de gezondheidstoestand van zowel de huidig aanwezige kinderen en eventuele nieuwkomers. Daarbij werkt ze nauw samen met de GGD.

Het zal bij de overige kinderopvanglocaties niet veel anders zijn maar het is wel duidelijk geworden dat ze onmisbaar zijn voor ouders die hun vitale werk niet thuis kunnen doen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

19-03-2020 12:00