Collecteweek Hartstichting in teken van meer AED’s

collecteren

De Hartstichting wil meer openbare AED’s in het land om meer levens te kunnen redden. De jaarlijkse collecteweek van 8 tot en met 14 april staat daarom in het teken van AED’s. Om donaties te stimuleren en collectanten te helpen, zijn giften ook via een QR-code en een Tikkie mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om collectanten rechtstreeks te sponsoren.

Opbrengsten van de collecte dragen dit jaar specifiek bij aan het creëren van een landelijk dekkend netwerk van AED’s. De Hartstichting zet zich al jaren in voor een 6-minutenzone, een zone waarin mensen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, binnen zes minuten worden gereanimeerd. Voldoende toegankelijke en geregistreerde AED’s zijn hierin cruciaal. De opbrengsten van de collecte worden gebruikt om de plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland te stimuleren. Het uiteindelijke doel is de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered.

Digitale collecte

Dit jaar wordt op verschillende manieren gecollecteerd: langs de deuren met een collectebus, vanaf iedere willekeurige plek met de mobiele telefoon en door sponsoring van een collectant. Daarnaast is het mogelijk online te doneren via hartstichting.nl/collecteweek.

Op de collectebus is een QR code weergegeven, zodat mensen ook via hun mobiele telefoon kunnen geven. De QR-code is een alternatief voor mensen die geen kleingeld in huis hebben. De gever kan eenvoudig geld overmaken door de code te scannen met de Mobiel Bankieren App of de Tikkie App op zijn of haar smartphone. Om deze manier van collecteren mogelijk te maken, werkt de Hartstichting samen met de populaire terugbetaalapp Tikkie van ABN AMRO. Hiermee kunnen sinds kort ook QR-codes worden gelezen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

05-04-2018 11:34