500.000 euro subsidie voor verbeteren winkelcentra

Zuid-Holland – De provincie Zuid-Holland stelt 500.000 euro beschikbaar voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- of centrumgebied gaan verbeteren.

De provincie Zuid-Holland streeft naar sterke en aantrekkelijke steden en dorpen waar mensen graag wonen en bedrijven zich graag vestigen. De opmars van internetwinkelen zorgt ervoor dat het steeds lastiger wordt om die aantrekkelijkheid in de stad- en dorpscentra te behouden. De provincie voert de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ in om zo stad- en dorpskernen te versterken en leegstand te bestrijden.

Haalbaarheidsonderzoek

Gemeenten, stichtingen en winkeliers-, ondernemersverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor diverse doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking, vooronderzoek voor het oprichten van een Bedrijven Investeringszone, haalbaarheidsonderzoek om tot compactere winkelgebieden te komen of het opstellen van een sterkte-zwakte analyse voor een winkelcentrum of gebied.

Advertisements
Regeling en voorwaarden

De regeling wordt opengesteld van 1 mei tot 1 augustus 2018 voor die winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal detailhandelsbeleid zijn benoemd als ‘te optimaliseren centra’. Dit is een lijst met 35 middelgrote winkel- en centrumgebieden die onder druk staan en waar kansen voor verbetering zijn. Er is maximaal 500.000 euro beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De provincie Zuid-Holland verstrekt maximaal 20.000 euro per project (50 proent van de totaalkosten) en er wordt slechts 1 keer subsidie gegeven per winkel- of centrumgebied.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ‘Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland’.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

05-04-2018 12:23