‘COA heeft ruimte nodig’

B en w dringen er bij het COA niet op aan om in het toekomstige AZC ruimte vrij te maken voor de Non-Foodbank. Dit hebben ze de ChristenUnie laten weten, die hier vragen over heeft gesteld. Het COA heeft in een eerdere stadium aangegeven alle ruimte nodig te hebben in de voormalige PWA-kazerne in Gouda, aldus b en w. Ze stellen wel dat het huisvestingsprobleem van de Non-Foodbank alle aandacht heeft. De bank moet op 1 januari haar huidige pand uit.

Bron: AD