ChristenUnie komt met glossy ‘Oog voor Gouda’

Gouda – De ChristenUnie wil laten zien dat ze ‘oog voor Gouda’ heeft en komt daarom met een glossy met Goudse verhalen. Het magazine is gemaakt door en voor Gouwenaars, waarmee de ChristenUnie wil laten zien wat er gebeurt in de stad, buurt of met mensen.

“Oog hebben voor elkaar en voor je omgeving maakt het verschil en daarom willen we met deze glossy mooie voorbeelden laten zien. Enerzijds om als ChristenUnie te ontdekken wat mensen in de stad bezig houdt en hen raakt. Anderzijds om deze mooie verhalen ook te delen met iedereen die dit magazine leest. We hebben gesproken met allerlei bijzondere, mooie en actieve Gouwenaars die zich inzetten voor hun medemens, hun buurt, hun stad. Ze zoeken naar een gemeente die betrokken, eerlijk en aanspreekbaar is”, aldus de ChristenUnie.

Mensen in beeld.
“Er komen in het magazine vooral mensen in beeld die wat willen betekenen voor de stad. Mensen met hart voor andere (jonge) mensen, duurzaamheid, veiligheid, sport, groen of ondernemers. Mensen die hun bijdrage leveren aan een maatschappij waarin we oog hebben voor elkaar.” Ook de kandidaten voor de ChristenUnie leveren een bijdrage aan het magazine. De eerste tien kandidaten geven ieder hun eigen statement. “Onze lijsttrekker Theo Krins vertelt in een openhartig interview wie hij is als persoon en dat hij van betekenis wil zijn voor deze stad.”

Advertisements

Geen verkiezingsblad
“Er is veel aandacht besteed aan mooie foto’s en een verrassende vormgeving. Toch was het juist niet de bedoeling om er een verkiezingsblad van te maken. De glossy is voor iedereen interessant, niet alleen voor ChristenUnie-stemmers. Eigenlijk is het een knipoog naar de bekende glossy’s. Toch komt hij niet toevallig voor de verkiezingen uit want we willen laten zien dat de ChristenUnie een echte lokale partij is. De stijl van de glossy is onze stijl, laten zien wat er leeft en verbinding leggen tussen mooie initiatieven in Gouda”, aldus de ChristenUnie.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via persbericht@goudafm.nl