Regio wil versnelling verbreding A20

Gouda – De provincie Zuid-Holland, regio Midden Holland en gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen, Rotterdam, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk (de Regio) willen de aanpak van de rijksweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda met maximaal twee jaar versnellen, door de kosten voor versnelling vanuit de regio te financieren.

Dat betekent dat de verbreding eerder kan starten, omdat de rijksgelden voor de verbreding pas in 2023 beschikbaar komen. Zij verzoeken de Minister van Infrastructuur en Waterstaat nu de haalbaarheid van versnelling te onderzoeken en daar vervolgens vóór oktober 2018 een besluit over te nemen.

Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer in Zuid-Holland: “De betrokken gemeenten hebben een financiële bijdrage toegezegd om het project te versnellen. Ook de provincie draagt graag bij. Niet alleen regionaal, maar ook landelijk beperkt het huidige knelpunt de economische groei. Hoe eerder het knelpunt wordt aangepakt, hoe beter.”

Advertisements

De partijen uit de regio benadrukken de noodzaak van een versnelde aanpak van dit deel van de A20. De A20 is een cruciale route voor het internationale goederenvervoer tussen Rotterdam en Duitsland. Het deel tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda is een groot knelpunt. Door de aantrekkende economie groeit het autoverkeer, waardoor het doorstromingsprobleem verder toeneemt. Ook de verkeersveiligheid moet worden verbeterd. Voor de gemeenten aan de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda leiden de dagelijkse files tot een slechte bereikbaarheid, wat indirect leidt tot een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat. Met verbreding van de rijksweg naar 2×3 rijstroken wordt de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid tussen Rotterdam en Utrecht, maar ook die van de regio Midden-Holland verbeterd.

Voorfinanciering
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor de aanpak van de A20 175 miljoen euro gereserveerd. Het bedrag komt echter pas in 2023 beschikbaar. Door de realisatiekosten voor te financieren, kan het project met maximaal twee jaar naar voren worden gehaald. De provincie en betrokken gemeenten hebben toegezegd bij te dragen in de kosten van de versnelling. De toezeggingen gelden onder voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraden en Provinciale Staten.

Besluit
Een besluit over versnelling van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda wordt vastgelegd in een te sluiten bestuursovereenkomst tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Regio in januari 2019. Meer informatie over de aanpak A20 is te vinden op: http://www.mirta20nieuwerkerkgouda.nl

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via persbericht@goudafm.nl