CDA wil bereikbaarheid Greenport Boskoop duurzaam verbeteren

Al lange tijd wordt naar een oplossing gezocht om de bereikbaarheid binnen de Greenport Boskoop te verbeteren en de doorstroming op de N209 bij Hazerswoude-Dorp. CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten Hans Démoed stelt echter dat voor tunnel of rondweg op dit moment geen draagvlak is onder de bevolking. “Het CDA kiest daarom voor een duurzame oplossing. We willen samen met de gemeente werken aan een gebiedsfonds om op termijn een aquaduct onder de Gouwe aan te kunnen leggen”.

Veel inwoners van Hazerswoude-Dorp realiseren zich dat verkeersituatie de komende jaren onveranderd blijft. Daarom is het CDA van mening dat er voor de korte termijn ook een aantal maatregelen genomen moeten worden. Démoed: “ik zie wel een aantal concrete mogelijkheden. Zoals de Bentwoudlaan benutten als verbinding tussen de A12 en de Hoogeveensweg en de verbetering van de uitvalswegen vanuit Boskoop-west (Loete/Roemer of andere oplossing)”.

Met de keuze voor een duurzame oplossing is er een gebiedsfonds nodig vanuit de provincie, regio en gemeenten, onder meer bestaande uit de nu voor de oplossing bij Hazerswoude-Dorp gereserveerde middelen. Démoed: “Nu kiezen voor een oplossing zonder enig draagvlak, is ook geen oplossing voor de regionale problematiek. Dan moet je als politiek ook nadenken over alternatieven, in dit geval voor de wat langere termijn. Dat is dus de CDA-inzet.”

Advertisements