Buurt blijkt positief over woningbouwplan PWA-kazerne

Gouda – Na een inloopdag en online enquête blijken omwonenden veel vertrouwen te hebben in de uitwerking van het woningbouwplan voor de locatie van de Prins Willem Alexander-kazerne. Ontwikkelaars Open Development en Vink Bouw hebben het Participatierapport gepresenteerd aan de betrokken wethouder, die enthousiast heeft gereageerd. De besluitvorming over het plan is aan de gemeenteraad.

De peiling kon online worden ingevuld, maar ook worden ingeleverd op een inloopdag buiten op het kazerneterrein. De helft van de deelnemers aan de peiling gaf concrete ideeën mee over de inrichting, zoals bankjes en speelgelegenheden, of over buurtvoorzieningen. Bij dat laatste werd veel genoemd: een koffieplek, leeszaal/flexwerkplek, fysiopraktijk etc. Driekwart van de deelnemers aan de peiling heeft zelf interesse om op deze plek te wonen. Het volledige Participatierapport is inmiddels te vinden op www.pwakazerne.nl. De buurt vindt de extra verkeersontsluiting via de Bodegraafsestraatweg die in het aangepaste plan zit, heel belangrijk. Het aantal en de diversiteit aan woningen vallen overwegend goed. Tientallen mensen willen graag meedenken over de uitwerking van dit plan.

Wethouder Rogier Tetteroo geeft een eerste reactie naar aanleiding van de informele presentatie van het aangepaste plan en het doorlopen proces: “We zijn enthousiast. Zeker ook omdat er een mooi plan lijkt te liggen dat op breed draagvlak mag rekenen. De gemeente Gouda is trots op de buurt en hun betrokkenheid! Qua aantallen en typen woningen ziet het er ook goed uit.” Ontwikkelaar Bas Janssen: “We spreken het aangepaste plan nog goed door met de betrokken ambtenaren en vervolgens is uiteraard het woord aan de Goudse gemeenteraad. Pas wanneer de raad groen licht geeft voor deze ontwikkeling, kunnen we verder met de uitwerking. We hebben daar alle vertrouwen in.” De ontwikkelaars hopen dat ze na de zomervakantie de omwonenden en belangstellenden weer kunnen betrekken bij het vervolg. Het gaat dan over zaken als de inrichting van de openbare ruimte, de verkeersaansluiting op de naastgelegen straten en de architectuur. Mensen kunnen meedenken als omwonende, of als belangstellende voor een nieuwe woning.

Advertisements

11-05-2021 07:40