Burgerschapsonderwijs in Gouda en omstreken

Gouda – Hoe geven scholen de wet op burgerschapsonderwijs vorm, in de regio Gouda? Burgerschapsonderwijs is sinds 21 december verplicht. De Ministerraad heeft de aanpassingen op ‘Wet op burgerschapsonderwijs’ goedgekeurd! Daarom geeft de Stichting Trees of Wisdom op 6 maart a.s. in samenwerking met ProDemos, ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’, Stichting Terra Nova, Democratisch Design een lezing én demonstreren zij hoe speels maar adequaat, burgerschaps-onderwijs er uit kan zien. De Islamitische basisschool Al Qalam in Gouda is gastheer. De school deed al eerder ervaring op met de aanpak. Ook deze keer zullen de islamitische kinderen betrokken zijn. Tijdens het spel ‘Terra Nova, de minimaatschappij’ richten zij hun eigen maatschappij in. Tijdens de lezing vertellen ze over hoe ze het spel ervaren hebben. Zouden ze onze vooroordelen bevestigen of is het Nederlandse islamitisch kind er een, als alle andere kinderen op basisscholen?

De SLO, een van belangrijkste landelijke advies organen van het onderwijs, komt het advies aan de minister van Onderwijs, Arie Slob, uit een zetten. Wethouder Corine Dijkstra van Burgerschap & Integratie (CU), opent de bijeenkomst.

Duidelijk is dat alle deskundigen onderkennen dat kinderen al vroeg moeten beginnen met de ontwikkeling van een besef van burgerschap. Dat kan, door ze te leren hoe met elkaar om te gaan ondanks verschillen in etniciteit of niveau. Als kinderen kunnen filosoferen, luisteren, waarden leren bepalen en creatief zijn in denken en doen zijn ze klaar voor de 21e eeuw. Centraal staat in deze moderne tijd, het belang kritisch, creatief probleemoplossend denken.

Advertisements

Deelname is gratis. Inloop 13.30 uur; aanvang 14.00 u; einde 16.30. Locatie: Al Qalam basisschool, Calslaan 99, 2804 RT Gouda

Aanmelden kan via info@treesofwisdom.nl Meer informatie mevr. Miriam Piña 06 22939581

Trees of Wisdom is een initiatief van mevr. Miriam Piña, de Internationale School voor Wijsbegeerte en de DeGoudseSchool.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

26-02-2019 15:40