Buren in Zuid-Holland sturen elkaar vaker app’jes

Zuid-Hollanders vinden contact met buren belangrijk. Zo wil bijna 20 procent van de Zuid-Hollanders zelfs niet verhuizen vanwege de leuke buren. Dat contact is vooral gewoon op straat, maar inmiddels is 1 op de 3 Zuid-Hollanders ook vrienden met de buren op Facebook en communiceert 23 procent via WhatsApp. Bovendien drinkt bijna een kwart eens per maand of vaker samen een kop koffie. Dit blijkt uit het Burenonderzoek 2015. Toch zijn er nog genoeg buren die elkaar niet kennen, daar kan Burendag, waar inmiddels 840 Zuid-Hollandse buurten zich voor aangemeld hebben, verandering in brengen.

Circa 8 op de 10 Zuid-Hollanders voelen zich thuis in de buurt. Dat blijkt ook uit het sociale contact. Zo maakt 55 procent wekelijks een praatje op straat met de buren en drinkt 13 procent een kop koffie om kennis te maken met nieuwe buren. Buren steunen elkaar, zeker als het gaat om praktische zaken. Ook spelen social media een belangrijke rol in het contact met de buren. Zo gebruik 23 procent WhatsApp en 30 procent is met elkaar bevriend via Facebook.

Met of zonder suiker?
Wat weten Zuid-Hollanders eigenlijk van de buren? Circa 60 procent weet welk beroep de directe buren uitoefenen en meer dan een derde is op de hoogte van de vakantiebestemming. Zeker 12 procent weet zelfs hoe de buurman of buurvrouw zijn koffie drinkt. Contact met de buren is bovendien niet alleen gezellig en ondersteunend, maar vooral ook praktisch. Zo neemt 82 procent pakketjes voor haar buren aan, slaat ruim de helft alarm als er iets aan de hand is bij de buren en bewaart 41 procent elkaars reservesleutel. Bovendien geeft maar liefst 50 procent aan klaar te staan voor een zieke of hulpbehoevende buurtgenoot.