Boomplantdag voortaan in najaar

De jaarlijkse boomplantdag in Gouda wordt voortaan in november gehouden in plaats van in maart. De gemeente heeft dat besloten omdat halverwege maart al veel bomen en struiken zijn uitgelopen en de kans dat de nieuwe aanplant dan doodgaat, groot is. Boomplantdag, waarbij de scholen nauw worden betrokken, is dit jaar op 4 november. De scholen hebben aangegeven geen moeite te hebben met de verplaatsing naar het najaar, die in steeds meer gemeenten wordt doorgevoerd.(Bron AD)