Biljartvereniging in het nauw

De biljarters van de Goudse vereniging Anti Poedel zijn naarstig op zoek naar biljartballen. De urgentie is zo hoog dat ze bij de GoudApot een subsidieverzoek hebben gedaan voor 419,40 euro. Een opmerkelijke aanvraag tussen alle wijkactiviteiten en culturele projecten. De Goudse biljartvereniging is opgericht in 1934 maar heeft slechts 23 leden. Nadat enige jaren geleden de laatste sponsor was afgehaakt, heeft de vereniging het erg moeilijk. Volgens de organisatie is het verhogen van de contributie onmogelijk. Zij zijn dan bang dat de leden afhaken. Naar een nieuwe sponsor is gezocht, maar voorlopig heeft niemand zich aangemeld.

Bron: AD