Bewoners presenteren plan voor toekomst Hertenkamp

De redding van het hertenkamp in Kort Haarlem en de volière in Nieuwe Park is een stap dichterbij. Omwonenden van het hertenparkje willen de verzorging op zich nemen en hebben een stichting opgericht. Er zijn 1400 handtekeningen opgehaald voor het behoud van het kamp. Vanavond presenteren de bewoners hun plan aan de Goudse gemeenteraad. Voorwaarde is wel dat er een overgangsjaar komt v.w.b. financiën. De volière wordt waarschijnlijk een project van de praktijkschool en de buurt. De gemeente wil het kamp en de volière afstoten wegens bezuinigingen.