Basisschool De Triangel start met voltijds hoogbegaafdenonderwijs

Gouda – Met ingang van het schooljaar 2019/2020 start De Triangel in Gouda met voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen die in reguliere groepen onvoldoende ondersteund en uitgedaagd kunnen worden.

Onder de naam Prisma wordt gestart met een groep 4/5. De leerlingen krijgen onderwijs dat veel beter is afgestemd op de specifieke behoeften van het hoogbegaafde kind. De Prismagroep vormt geen aparte ‘afdeling’. Er zal regelmatig worden samengewerkt, gespeeld en gevierd met de reguliere groepen van De Triangel.

Deze onderwijsvoorziening voor hoogbegaafden is bestemd voor basisscholieren uit Gouda en omgeving. Leerlingen worden toegelaten na een zorgvuldige aannameprocedure. Stichting De Groeiling, waartoe De Triangel behoort, verwacht na de start van deze eerste lichting een organische groei van de Prismagroepen naar een aanbod voor groep 3 t/m 8.

Op woensdagavond 15 mei vindt op De Triangel een informatieavond plaats voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Op deze avond zal aan bod komen waarom voltijds hoogbegaafdenonderwijs voor specifieke leerlingen nodig is, hoe dit onderwijs op De Triangel eruit gaat zien en hoe de procedure van aanmelding verloopt. Inloop is mogelijk vanaf 19.15 uur, de informatieavond start 19.30 uur. Vooraf aanmelden via email directie.triangel@degroeiling.nl wordt op prijs gesteld.

Waarom voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafden?

Binnen de scholen in Gouda en omstreken wordt de lesstof in principe al op verschillende niveaus aangeboden. Veelal in combinatie met een aanbod in een ‘Plusklas’. Voor een (kleine) groep hoogbegaafde leerlingen blijkt dit aanbod onvoldoende passend. Om ervoor te zorgen dat ook deze basisscholieren tot hun recht komen en hun (cognitieve) talenten kunnen ontwikkelen, heeft De Groeiling ervoor gekozen om regulier hoogbegaafdenonderwijs aan te bieden op De Triangel. Hoogbegaafde leerlingen met een leer- en/of ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek vinden al langer hun plek op De Vuurvogel, onderdeel van SBO De Oostvogel.
Angenieta Kaatee-de Groot, directeur van De Triangel, is blij met deze uitbreiding binnen de school: “Mooi dat wij naast onze reguliere groepen met mogelijkheden voor extra uitdaging, nu ook voor de kinderen die echt op een andere manier leren, binnen onze school de mogelijkheid kunnen bieden om geen uitzondering te zijn.”

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

19-04-2019 10:55