Asielzoekers komen gefaseerd naar Gouda

Asielzoekers nemen gefaseerd hun intrek in het AZC in de voormalige PWA-kazerne in Gouda Noord. Het eerste half jaar komen er driehonderd wonen, en per half jaar komen er honderd bij tot de vijfhonderd vluchtelingen zijn bereikt. Met deze gefaseerde opbouw wil het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) recht doen aan de bijzondere situatie in Gouda. Dit staat in de conceptbestuursovereenkomst die het college heeft gesloten met het COA. De gemeenteraad bespreekt op 9 en 11 mei de conceptbestuursovereenkomst.

Gefaseerde opbouw was een van de adviezen die het bewonersplatform de gemeente heeft meegegeven. Dit advies is gedeeltelijk opgevolgd; de bewoners wilden een meer geleidelijke opbouw. De adviezen van de bewoners vormden voor de gemeente de inzet voor de onderhandelingen over de bestuursovereenkomst. Het merendeel van de speerpunten (vier van de zeven) is vrijwel geheel overgenomen.

Arbeidsplaatsen
Het AZC biedt ongeveer twintig tot 25 arbeidsplaatsen (fte). De vacatures worden zoveel mogelijk ingevuld door Gouwenaars. De werving van personeel gebeurt in overleg met de gemeente. Bij gelijke geschiktheid hebben Goudse kandidaten de voorkeur. Er komt een arbeidspool van tien Gouwenaars die vanuit een uitkering werk krijgen binnen dit centrum.

Talentenscan

De asielzoekers kunnen gebruik maken van minimaal twintig uur dagbesteding in de week. Verder krijgen alle bewoners van het AZC krijgen een talentenscan. Afhankelijk van hun talent wordt gekeken of zij in Gouda ergens als vrijwilliger aan de slag kunnen. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat de inzet van vrijwilligers in het AZC ten koste gaat van vrijwilligershulp op andere plekken in de stad, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen. Bovendien zorgt dit ervoor dat de bewoners van het AZC deel uitmaken van de stad. Een goede inpassing van het AZC in de buurt moet ook worden bevorderd doordat wijkbewoners gebruik kunnen maken van sportvoorzieningen, het jeugdhonk en de moestuin van het centrum.

Advertisements

Fonds sociale wijkvernieuwing
Voor de buurt komt er een fonds sociale wijkvernieuwing Gouda Noord. Het COA stort een eenmalige bijdrage in dit fonds dat is bedoeld om wijkbewoners te ondersteunen die activiteiten op touw zetten om de veerkracht van de wijk te verhogen en die de inpassing van het AZC in de wijk bevorderen. Verwacht wordt dat het AZC in de tweede helft van 2017 open gaat.