Arkgemeenschap Gouda wint Religieuzenprijs 2016

Deze middag, 10 november, is in theater MIDI in Tilburg de Religieuzenprijs 2016 uitgereikt aan de Arkgemeenschap in Gouda.  De prijs, bestaande uit een beeldje en een geldbedrag van € 5000,–,  is beschikbaar gesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen. De prijs wordt normaal gesproken om de twee jaar uitgereikt, maar dit jaar is er besloten een extra prijs te geven vanwege het door de paus uitgeroepen Jaar van Barmhartigheid. Genomineerd waren daarom initiatieven, die in de lijn staan van religieuze tradities van barmhartigheid van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Barmhartigheid heeft te maken met het onvoorwaardelijk en zonder agenda tegemoet treden van anderen met open armen en lege handen.

Een prijs voor gewone mensen
‘De religieuzenprijs is geen prijs voor grote sterren, voor BN-ers, die bewogen en aangedaan zeker, de meest rampzalige plekken in de wereld bezoeken om ze onder onze aandacht te brengen; ook geen prijs voor de bekende ‘goede doelen’ stichtingen, die met spectaculaire promotie acties geld proberen te genereren voor alle soorten werken van barmhartigheid,’ sprak KNR-voorzitter broeder Cees van Dam in zijn openingswoord. ‘De religieuzenprijs is wel bedoeld voor kleine mensen: gewone mensen, die op de dag van vandaag geneigd zijn tot alle goeds: mensen van goede wil dus. De kracht van deze kleine mensen ligt niet in spectaculaire en grootse acties of in flitsende dadendrang. Hun kracht ligt in het wakker blijven, in het alert blijven, in doorzettingsvermogen en volhouden.’

De winnaar
Uit een lijst van ruim dertig genomineerde projecten, stelde de jury een shortlist op van tien initiatieven.  De religieuzen in Nederland konden bij monde van hun Hogere Overste hierop hun stem uitbrengen. Dat de keuze moeilijk was, bleek uit de reacties bij de stemming. Veel religieuzen vonden alle genomineerde projecten de moeite waard. Mede daarom werden zij tijdens de feestelijke uitreiking op 10 november alle tien in het zonnetje gezet en ontvingen een mooie oorkonde.
Uiteindelijk ging de prijs naar de Arkgemeenschap in Gouda.  In deze leefgemeenschap delen mensen met en zonder een verstandelijke beperking het leven samen. Er zijn twee kleine woongroepen, een tuin en een creatief atelier en een dagbesteding. De jury is van mening dat hier sprake is van gelijkwaardigheid en vriendschap en dat er recht gedaan wordt aan het mens-zijn. ‘De prijs gaat naar een  project waarin het hart van mensen mag spreken, van mens tot mens, dat getuigt van inzet vanuit een christelijke levensvisie en dat bijzonder en inspirerend is,’ aldus voorzitter van Dam bij de overhandiging van het beeldje.

Advertisements

Het kunstwerk
Dit kunstwerk, gemaakt door pater Math van Kampen, toont twee handen die een vlammetje beschermen en verder dragen. Het beeldje staat symbool voor alle vrouwen en mannen die met hun woorden en daden, de spiritualiteit die religieuzen beweegt op eigen, inspirerende wijze handen en voeten geven en verder dragen.

Meer informatie: www.knr.nl

www.larchegouda.org