Alweer feest bij HLTC Bergvliet te Haastrecht

Haastrecht – Na een geweldige feestavond op 31 augustus jl. te hebben gehad in het kader van het 50-jarig jubileum, maakt tennisvereniging HLTC Bergvliet te Haastrecht zich op voor weer een feest. OP 15 september a.s. worden, als de weergoden geen roet in het eten gooien, de twee padelbanen plechtig geopend.

Precies een jaar geleden hebben de leden van HLTC Bergvliet besloten twee padelbanen te realiseren. Natuurlijk is toen het echte werk begonnen. Eerst moest de financiering in orde worden gebracht, een en ander bouwtechnisch worden uitgewerkt, er een aannemer worden gekozen en de noodzakelijke vergunning voor de aanleg bij de Gemeente Krimpenerwaard worden ingediend.

Het besluit om padel te gaan beoefenen is genomen om de tendens van dalende ledenaantallen (een tendens waarmee alle tennisverenigingen in Nederland te maken hebben) te stoppen. De tennissport is aan het vergrijzen. Padel is, een mengeling van tennis en squash, is de snelst groeien sport binnen Nederland en door de KNLTB (de tennisbond) volledig geaccepteerd.

Advertisements

Voor de financiering van het project is van allerlei financieringsbronnen gebruik gemaakt: subsidies zijn verkregen van diverse partijen, er zijn leningen aangegaan en er heeft “crowdfunding” onder de leden plaats gevonden.
Nadat aan alle voorwaarden was voldaan kon het bestuur einde juni eindelijk opdracht geven voor de aanleg van de twee padelbanen.
Ondanks knelpunten, zoals de bouwvakvakantie en bij voorbeeld de beschikbaarheid van heicapaciteit is er door de vrijwilligers van de vereniging en de betrokken aannemers hard gewerkt. De aanleg is nu zo ver gevorderd dat de opening vast staat. Of er dan al echt gespeeld kan worden, hangt af van het weer in de komende week: het aanbrengen van de toplaag vereist droog weer.

Daarmee doet padel als sport zijn intrede in de Gemeente Krimpenerwaard en kijkt HLTC Bergvliet vol vertrouwen de komende 50 jaar tegemoet.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

05-09-2019 23:00