Afspraken over beheer en onderhoud Bentwoud

De provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer hebben afspraken gemaakt over het beheer, de doorontwikkeling en de aanbesteding van het onderhoud van het recreatiegebied Bentwoud. Staatsbosbeheer gaat het dagelijks beheer van het 800 ha grote bosgebied bij Zoetermeer uitvoeren. Het onderhoud – het handwerk – wordt aanbesteed. Nu het Bentwoud zijn voltooiing nadert is dit een van de laatste stappen die gezet moeten worden.
Toezicht

Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer hebben een overeenkomst gesloten over het beheer van het recreatiegebied Bentwoud. De provincie en Staatsbosbeheer zijn samen eigenaar van de gronden van het Bentwoud. De eigendommen liggen zeer verspreid.. Om het gebied efficient te beheren en te onderhouden werken de provincie en Staatsbosbeheer samen. Staatsbosbeheer voert daarbinnen het beheer voor het hele gebied, zodat toezicht, handhaving, vrijwilligerswerk en communicatie door één organisatie worden uitgevoerd. Staatsbosbeheer is het dagelijkse aanspreekpunt in Bentwoud voor publiek en recreanten.

 

Advertisements

Aanbesteding onderhoud

Beide partijen besteden het dagelijks onderhoud van het gebied, zoals grasmaaien en het onderhoud van sloten en wandelpaden, gezamenlijk uit aan de markt. Staatsbosbeheer is de penvoerder voor de aanbesteding, en verantwoordelijk voor de begeleiding en controle op de uitvoering. Medio volgend jaar is de inrichting van het Bentwoud klaar. Dan moet ook bekend zijn wie het dagelijks onderhoud van het gebied gaat verzorgen. Hiervoor worden ondernemers gezocht. De aanbesteding is voor een periode van 3 jaar met 2 x  de mogelijkheid om dit met  2 jaar te verlengen. De procedure voor deze Europese  aanbesteding van het onderhoud start in april.

 

Doorontwikkeling

De provincie en Staatsbosbeheer pakken ook gezamenlijk de doorontwikkeling van het Bentwoud op. De komende weken onderzoeken zij welke wensen om meer kwaliteit aan het gebied toe voegen, zoals bijvoorbeeld extra wandelpaden of vissteigers, in de aanbesteding kunnen worden opgenomen.

 

Financiering

In 2013 hebben de provincie en gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Zoetermeer afspraken gemaakt over de jaarlijkse financiering van het beheer en onderhoud van het Bentwoud. De gemeenten beheren daarnaast de fietspaden naar en in het bos. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor haar gronden en brengt toekomstige inkomsten door bijvoorbeeld ingebruikgeving en verkoop van hout of biomassa in.

 

Groen recreëren in de Randstad

Het aantal kwalitatief goede recreatiegebieden in de Randstad is schaars en daarmee ook de mogelijkheden die mensen in de Randstad dicht bij huis hebben om te ontspannen in de natuur. Met de realisatie van het Bentwoud en krijgen de inwoners van Zoetermeer, Waddinxveen en Alphen aan den Rijn er 800 ha bij om dicht bij huis te genieten van de natuur en recreatiemogelijkheden.