Behoud Hertenkamp en Volière

Woensdag 18 februari behandelt de Gemeenteraad de betreffende nota over de bezuiniging van onder meer de hertenkamp en de voliére.

Hertenkamp:

Inmiddels is stichting: “Behoud hertenkamp Kort Haarlem” in oprichting en willen bewoners de verzorging op zich nemen. Een voorgesteld plan voor de overname en de ruim 1400 handtekeningen van sympathisanten worden a.s. woensdag in de Gemeenteraad aangeboden.

Het is de bedoeling met de gemeente om tafel te komen om een concreet overnamecontract op te stellen.

Voliére:

Het wijkteam Nieuwe Park onderzoekt de mogelijkheden om de volière voor de wijk en Gouda te behouden door het onderhoud en verzorging van de volière op zich te nemen. Een van de mogelijkheden is om dit samen met SGS Het Segment te doen, de school die naast de volière ligt. Hiertoe zijn gesprekken gaande. Ook vanuit de bewoners hebben zich belangstellenden aangemeld om  de verzorging op zich te nemen.

Het wijkteam stelt voor in de komende weken in overleg met de gemeente en het Segment de details verder uit te werken.