Activisten hebben de PWA kazerne Gouda beklommen

moskee mee

Zaterdagmorgen op 4 juni hebben activisten de PWA kazerne te Gouda beklommen en hebben zich gebarricadeerd na spandoeken en Nederlandse vlaggen opgehangen te hebben.

Dit is bedoeld als signaal naar de lokale politiek om de wens van de omwonenden te respecteren en de doorverkoop van een militair complex aan de salafistisch islamitische gemeenschap niet te laten plaats vinden. Maar ook als ruggensteun voor de burgers waar nauwelijks naar geluisterd wordt.

Een voormalig militair complex voor 1.200 gelovigen heeft geen draagvlak in de wijk. Het Identitair Verzet is sinds oktober 2014 druk in de weer om via diverse actiemiddelen de voorgenomen doorverkoop te blokkeren. Zo stonden wij bij een aantal middelbare scholen om de jeugd te informeren en is er meermalen geflyerd en geplakt in de aanlengende wijk. Zie onze website voor meer info omtrent deze acties.

De op instigatie van de gemeente Gouda eind november 2014 opgericht comité, Gouda Noord zoals het hoort, wordt niet meer uitgenodigd en zelfs geweerd, bij de besprekingen over de voorgenomen moskee. Uit alle macht probeert een democratische minderheid hun mening door te duwen.

Aankomende woensdag is er een stemming aangaande dit plan. Voorafgaand zullen wij een aantal voorstanders in de raad een huisbezoek brengen om ze tot inkeer te brengen.

image (1)

moskee mee

moskee nee