Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015

Het platform Gouda Onderneemt! heeft samen met de gemeente Gouda een Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 opgesteld. Het actieprogramma zet in op een vitale stad, een vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid.

Op dinsdag 28 januari wordt de intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda – Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 getekend tussen de wethouder Economische Zaken en Gouda Onderneemt!.