135k voor onderzoek tweede fase Westergouwe

De verkoop van de eerste huizen in de Goudse nieuwbouwwijk Westergouwe is net begonnen en de gemeente is al met de volgende fase bezig. Dat doet ze zodat de bouw van weer een serie huizen goed aansluit bij de bouw van de eerste woningen. Vroeg beginnen is niet nodig volgens B en W, omdat er veel tijd nodig is om de grond bouwrijp te maken. Dit zou komen door de zachte veengrond. De raad wordt gevraagd 135.000 euro beschikbaar te stellen voor de eerste onderzoeken. Deze onderzoeken moeten duidelijk maken hoeveel woningen in de tweede fase gebouwd moeten worden, waar deze moeten komen en of er geen bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten.