De Ark, El Wahda en Gemiva akkoord met voorstel gemeente voor nieuw plan opzet

De Ark, El Wahda en Gemiva hebben vandaag om de tafel gezeten en kunnen zich vinden in het voorstel van B&W voor een nieuwe traject voor de PWA kazerne.

De drie partijen verklaren het volgende:

“Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad van afgelopen woensdag, om de besluitvorming over de kredieten van de agenda te halen en een nieuw proces voor de Prins Willem-Alexander te willen hebben, hebben de initiatiefnemers De Ark, El Wahda en Gemiva vandaag vergaderd om dit oude proces af te hechten.

Advertisements

De drie partijen stemmen unaniem in met de nieuwe aanpak en hebben bevestigd dat het nieuwe proces onder onafhankelijke procesbegeleiding, buurtparticipatie en een monitorcommissie van raadsleden zou moeten plaatsvinden. De partijen hebben het college van Burgemeester en Wethouders verzocht om op korte termijn met een procesvoorstel te komen dat op al deze aspecten ingaat.”