IVN zoekt gemeenten voor 100 Tiny Forests

by saskia / 08 juni 2018 / No Comments

Gouda – Gemeenten kunnen zich vanaf dinsdag 5 juni bij IVN aanmelden voor het planten van een Tiny Forest. IVN Natuureducatie gaat honderd Tiny Forests, minibossen ter grootte van een tennisveld, aanleggen vóór 2021. Om dit doel te bereiken zoekt IVN 24 partnergemeenten, waarvan twaalf gemeenten door IVN geselecteerd worden in 2018. In november van dit jaar planten IVN en deze gemeenten de eerste twaals Tiny Forests aan. In elke partnergemeenten komen minimaal vier Tiny Forests te liggen. Elke gemeente met interesse voor het project Tiny Forest kan zich aanmelden voor 17 juli 2018.

IVN wil de nieuwe Tiny Forests niet alleen realiseren in nauwe samenwerking gemeenten maar ook met lokale buurtinstanties en omwonenden, variërend van jong tot oud. IVN gelooft dat échte verandering bij de kern begint, daarom hebben kinderen en buurtbewoners een belangrijke rol in het project. In 2018 selecteert IVN twaalf partnergemeenten en in 2019 nogmaals twaalf gemeenten.

Voordelen voor gemeenten

Een Tiny Forest zorgt voor een groene impuls in de buurt. Het partnership biedt gemeenten een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid. Aan de hand van een Tiny Forest stappenplan zorgt IVN ervoor dat de gemeente binnen drie jaar vier minibossen heeft, die letterlijk en figuurlijk bruisen van het leven. Daarnaast wordt bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek dat het effect op biodiversiteit, tegengaan van hittestress, waterberging en CO2 opslag aantoont. Wil je als gemeenten meedoen met Tiny Forest? Aanmelden kan op www.tinyforest.nl.

Elke buurt zijn eigen minibos

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een belangrijke plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier. Meer natuur zorgt voor een gezondere leefomgeving, een natuurlijke leeromgeving voor kinderen en een rustpunt voor buurtbewoners.

De komende drie jaar wil IVN honderd Tiny Forests in Nederland realiseren samen met gemeenten, samenwerkingspartners, buurtbewoners en basisschoolleerlingen. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2 opslag. IVN ontving 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij om dit te realiseren.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android
08-06-2018 09:33

Advertisements

About the author: