Zorgpartners Midden-Holland gaat voor duurzaam

Bij Zorgpartners Midden-Holland wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan het verduurzamen van haar centra. Zo streeft Zorgpartners er naar om het benodigde energiegebruik uit eigen opgewekte energiebronnen te halen. Hiervoor gaan de centra Prinsenhof in Gouda, Vijverhof te Bodegraven en Floravita in Boskoop zonnepanelen plaatsen. Op 1 juni 2015 ondertekende lid Raad van Bestuur van Zorgpartners Simon de Jong de duurzame overeenkomst met Dick van Veen, directeur Duurzaam Vastgoed van Eneco.

Zonne-energie benutten
Zonne-energie bestaat uit warmte en licht. Beiden kunnen worden benut voor het opwekken van duurzame energie om respectievelijk gebouwen te verwarmen en van elektriciteit te voorzien. Bij het verwarmen van de gebouwen wordt zonlicht omgezet in warmte door zonnecollectoren. In het geval van elektriciteitsvoorziening gaat het om de omzetting van zonne-energie naar elektriciteit (zonnestroom) door zonnepanelen. In totaal worden 661 panelen geplaatst met een verwachte jaaropbrengst van 150.000 kWh.

Zonnecollectoren De Reehorst
Zorgpartners kijkt per centrum wat de beste mogelijkheden zijn voor het nemen van duurzame maatregelen. Zo is er ook gekeken naar het benutten van zonne-energie. In De Reehorst in Reeuwijk zijn in 2013 zonnecollectoren geplaatst die de verwarming van het gebouw regelen.

Advertisements

Warmte binnen houden in Vijverhof
In 2014 zijn op Vijverhof in Bodegraven ramen en kozijnen van de zorgappartementen vervangen voor 3-dubbel HR++ glas inclusief energieneutraal kozijn. In mei 2015 worden de ramen en kozijnen van de trappenhuizen en algemene ruimten vervangen voor 3-dubbel resp 2 dubbel HR++ glas incl energieneutraal kozijn. Hierdoor kan Vijverhof het energieverbruik omlaag brengen.

Zonnepanelen Prinsenhof, Vijverhof en Floravita
Bij Prinsenhof, Vijverhof en Floravita worden in de periode van juni tot en met oktober 2015 zonnepanelen geplaatst. De keuze voor deze centra is mede gemaakt door de gunstige ligging ten opzichte van de zon.

Door het nemen van deze maatregelen draagt Zorgpartners haar steen bij in het zuinig omgaan met energie én er slim gebruik van maken. Zorgpartners voelt het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij elke investering te bekijken wat een duurzame optie is. De ondertekening van de overeenkomst met Eneco onderstreept deze ambitie.