Zo. 29-10: Vriendendienst bij Remonstranten Schoonhoven

Schoonhoven – ‘Je zit veel te veel in je hoofd’ en ‘Doe wat je hart je ingeeft’, dat zijn zinnen die we vandaag de dag nogal eens te horen krijgen. Ons hart staat dan voor de plek waar het gevoel zetelt, de emotie’s.

In deze dienst van zondag 29 oktober in de Remonstrantse kerk kijken we naar wat er in de bijbel zoal over hoofd en hart gezegd wordt. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de preek van ds. Roos Ritmeester.

Locatie: Remonstrantse kerk Kruispoort 8 in Schoonhoven. Aanvang: 10.00 uur.

Ook in de kerk lijkt er in preken en kringen een verschuiving te zijn van het hoofd naar het hart . Kennis, traditie , regels en dogma’s verschuiven naar de achtergrond en de eigen persoonlijke beleving lijkt steeds belangrijker te worden.