Zo.27-09: Lezing Drs. Gied ten Berge

Het onderwerp van deze lezing is het uitzichtloze conflict in het Midden-Oosten tussen Joden en Palestijnen en in het bijzonder de vraag aan wie het land Israël toebehoort.

In zijn presentatie wil Gied ten Berge ons de veelheid aan opvattingen laten zien die er bestaan over het Land, waar sinds 1948 de staat Israël is gevestigd. Ook zal hij ingaan op de bijzondere betekenis die het Land voor de drie grote religies heeft.
Zijn onderzoek naar de verschillen en geschillen onder christenen, joden en moslims over het land, vastgelegd in het boek met de hierboven aangegeven titel, toont aan dat we met recht kunnen spreken van een religieus gelaagd conflict.
Maar als ‘grensganger’ en ‘vredesbeweger’ ziet hij toch ook nog kleine lichtpuntjes en gaat hij op zoek naar mensen en groepen die eerder pluraal dan monolithisch, eerder inclusief dan exclusief denken.

Drs. Gied ten Berge(1948) is socioloog en theoloog, auteur van boeken, waaronder dus genoemd boek ‘Land van Mensen – christenen, joden en moslims tussen confrontaties en dialoog‘.
Dit boekwerk zal tijdens de bijeenkomst te koop zijn.

Voor zijn pensionering was Gied ten Berge werkzaam bij IKV en Pax Christi; hij is bestuurslid en medeoprichter van Stichting Kairos Palestina Nederland en voorzitter van het Steun comité’ Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties (SIVMO).

De bijeenkomst op 27 september begint om 11.45 uur en duurt tot ongeveer 13.15 uur. De toegang is vrij.