Zo.25-01: Nico Woudstra vertelt over zijn schilderijen

In januari exposeert Nico Woudstra met schilderijen in de Veste Ridder van Catsweg 300. Op zondagavond 25 januari 19.00 uur zal hij in de kunstviering meer over de schilderijen vertellen. Het thema van de viering is “Zoektocht naar vrede en gerechtigheid”, een uiterst actueel thema in onze tijd.

Nico Woudstra is gaan schilderen in de tijd dat hij aan de Technische Universiteit in Eindhoven studeerde, dat is nu ruim veertig jaar geleden. De meeste schilderijen dateren uit die periode, daarnaast zien we ook recenter werk dat het afgelopen jaar is ontstaan. Veel schilderijen raken aan het thema ‘Zoektocht naar vrede en gerechtigheid’. Nico is sterk betrokken op vragen die met dit thema samenhangen. De werken uit zijn vroege periode zijn geïnspireerd door vraagstukken die toen actueel waren, met bijbehorende symbolen. Nico zegt nu over zijn werken: “Schilderen biedt allerlei mogelijkheden om gevoelens en gedachten te verbeelden die je soms moeilijk onder woorden kunt brengen. Ik heb ervaren dat er bij het schilderen gevoelens naar boven komen waar ik me niet of nauwelijks van bewust was.”

Als geloofsgemeenschap wil de Veste de veelzijdigheid van gaven de ruimte geven. De werkgroep liturgie nodigt jaarlijks kunstenaars uit, die op een eigen wijze uitdrukking geven aan thema’s die er in een geloofsgemeenschap toe doen. Wij weten dat juist als het om geloven gaat, woorden alleen niet toereikend zijn om uit te drukken wat we geloven en beleven, wij vinden het verrijkend dat er kunstenaars zijn die op eigen wijze tot verbeelding brengen wat hen raakt. Belangstellenden zijn van harte welkom in de kunstviering op zondag 25 januari om 19.00 uur in de Veste te Gouda.

Advertisements