Zo. 22-10: Kruispoortlezing Houvast in de participatiesamenleving

Schoonhoven – De Remonstrantse gemeente Schoonhoven organiseert in de reeks kruispoortbijeenkomsten een bijzondere lezing door dr. Laurens de Graaf. Hij zal een beschouwing geven over het actuele thema ‘houvast in de participatiesamenleving’ en zal in deze kruispoortlezing het publiek op interactieve wijze enkele inzichten uit de sociologie en politicologie meegeven en dit verbinden aan de rol die religie in de participatiesamenleving zoal speelt.

Vervolgens zal hij met de aanwezigen in gesprek gaan over de vraag: welke betekenis heeft een (remonstrantse) kerkgemeenschap om houvast te bieden aan mensen in de participatiesamenleving?

Dr. Laurens de Graaf (1977) is nu nog als lector Organiseren van Verandering in het Publieke Domein verbonden aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht. De Graaf is een veelgevraagd spreker op zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte (bestuurs)conferenties. Volgende maand zal hij naar verwachting aantreden als de nieuwe burgemeester van Lopik.

Advertisements

Hij is gespecialiseerd in (burger)participatievraagstukken en wil daarmee een brug slaan tussen de maatschappelijke democratie en de politieke democratie. Hij kijkt dus niet alleen vanuit instellingen, organisaties en overheden, maar volgt als een soort antropoloog ook diverse maatschappelijke burgerinitiatieven. Hij is vooral geïnteresseerd in de spanningen en het spel tussen de wereld van de overheid (systeemwereld) en de samenleving (de leefwereld van mensen).

Tijdens de Kruispoortbijeenkomsten die de Remonstranten Schoonhoven organiseren komen onderwerpen aan de orde op het kruispunt van actualiteit, cultuur en geloof, zij het op een wat andere wijze dan in de kerkdiensten gebruikelijk is. Dit seizoen worden er vier Kruispoortbijeenkomsten georganiseerd. Iedereen is van harte welkom, of u nu wel of niet kerkelijk actief bent.

Deze kruispoortbijeenkomst vindt plaats in de Remonstrantse kerk aan de Kruispoortstraat in Schoonhoven. Aanvang is 14.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro incl. koffie/thee.