Zo. 21-1: Agnietenconvent

Gouda – De burger is boos. Iedereen in Nederland klaagt en voelt zich miskend. De media berichten niet anders. Hoe kan dat in een land, dat volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zo ongeveer het gelukkigste van de wereld is? Boosheid is een slecht begrepen emotie. In deze lezing komt aan de orde hoe het voor onze voorouders dan wel een nuttig signaal kan zijn geweest, maar hoe het nu is verworden tot een ongrijpbaar – en dus gevaarlijk fenomeen.

Frank Koerselman is emeritus hoogleraar psychiatrie en psychotherapie. Hij was verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Verder was hij hoofd van de afdeling Psychiatrie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. Koerselman heeft een actieve rol gespeeld in het maatschappelijk debat over verschillende omstreden onderwerpen, zoals de kritiek op de farmaceutische industrie of de toelaatbaarheid van hulp bij zelfdoding. Ook heeft hij aandacht gevraagd voor de risico’s van epidemieën van ‘modeziektes’ zoals RSI, whiplash en ME.

De bijeenkomst begint om 11.45 uur en duurt tot ongeveer 13.15 uur. De toegang is vrij.
Na afloop zult u in staat gesteld worden het laatste boek van Frank Koerselman “Wie wij zijn. Tussen verstand en verlangen.” (19,95 euro) aan te schaffen, waarna de auteur graag bereid is het te signeren.
Inlichtingen: Herbert Pos (0182-394 378) en Wouter ten Haaf (0182-399 111)

Advertisements

Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: www.agnietenconvent.nl