Zo.21-02: Dr. Leo Euser over “JEUGDZORG in de AGNIETENKAPEL

De jeugdzorg mag zich sinds het midden van de jaren negentig verheugen in de nodige politiek-bestuurlijke en maatschappelijke aandacht. Het eerste leidde aanvankelijk in 2005 tot de Wet op de jeugdzorg. De belangrijkste ver¬andering die deze Wet bewerkstelligde, was het ontstaan van de bureaus jeugdzorg. Precies 10 jaar later werd de Jeugdwet van kracht. De be¬langrijkste 2 veranderingen die deze Wet bewerkstelligde, was het opheffen van de bureaus jeugdzorg en het overdragen van de verantwoordelijkheid aan de gemeenten. De maatschappelijke aandacht betreft vaak de fouten die worden gemaakt of het ingrijpen van de jeugdzorg in gezinnen.
De invoering van de Jeugdwet is onderdeel van de z.g. Transitie van het So¬ciaal Domein per 1 januari 2015. In de landelijke politiek is deze transitie niet of nauwelijks omstreden. In de praktijk van de jeugdzorg worden een jaar la-ter de eerste effecten zichtbaar.

Leo Euser is bestuurskundige en bedrijfseconoom. Hij is sinds begin 2002 actief in de jeugdzorg als (interim-)bestuurder en adviseur. In zijn lezing gaat hij in op:
• het wat en waarom van de jeugdzorg;
• de rol van de overheid;
• het wat en waarom van de transitie;
• ervaringen en spanningsvelden in de jeugdzorg en transitie

De bijeenkomst op 21 februari begint om 11.45 uur en duurt tot ongeveer 13.15 uur. De toegang is vrij.
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: www.agnietenconvent.nl

Advertisements