Zo.20-03: Lezing van Prof.dr. Mark van Vugt in de Agnietenkapel

Het idee dat dat de mens zijn invloed op het milieu moet gaan beperken is tegenwoordig vrij algemeen geaccepteerd. Mark van Vugt poneert de stelling dat een verbeterd begrip van de manier waarop onze menselijke natuur zich geleidelijk ontwikkeld heeft ons kan helpen om te komen tot betere programma’s en beter beleid voor de aanpak van milieuproblemen.
Door het combineren van evolutie theoretische, antropologische en psychologische benaderingen laat hij zien, dat milieuproblemen vaak veroorzaakt worden of toenemen onder invloed van vijf psychologische mechanismen die de mens zich in evolutionaire zin heeft eigen gemaakt:
1. Mensen hebben meer waardering voor persoonlijke belangen dan voor collectieve belangen (egoïsme)
2. Onmiddellijk resultaat gaat voor resultaat op langere termijn (kortzichtigheid)
3. Relatieve status gaat boven absolute status (status)
4. Mensen kopiëren de gedragingen van anderen (sociale imitatie)
5. Wij ontkennen problemen die we niet kunnen zien of voelen (zintuiglijke waarneming)
In de lezing wordt nagegaan hoe en waarom deze vijf zich ontwikkeld hebbende neigingen nog steeds onze houding jegens de milieuproblematiek beïnvloeden. Vervolgens worden baanbrekende manieren gepresenteerd waarop de menselijke natuur ertoe kan worden gebracht interventiestrategieën te ontwikkelen voor
• het verminderen van de uitputting van bronnen,
• het aan banden leggen van verkwistende consumptie,
• het beteugelen van overbevolking en
• het toerusten tot het maken van morele en groene keuzes.

Prof. dr. Mark van Vugt is vanaf 2009 als hoogleraar Evolutionaire Psychologie, Arbeids- en Organisatiepsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn meest recente publicatie Ronald Giphart, Mark van Vugt, Mismatch, 2016, isbn 9057597373, wordt door boekhandel Verkaaik beschikbaar gesteld voor verkoop. U kunt uw exemplaar laten signeren.

De bijeenkomst op 2O maart begint om 11.45 uur en duurt tot ongeveer 13.15 uur. De toegang is vrij.