Zo. 10-9: Openluchtdienst Springerpark Sschoonhoven

Schoonhoven – Op zondag 10 september vindt de inmiddels traditionele openluchtdienst plaats in het Springerpark in Schoonhoven, georganiseerd door alle geloofsgemeenschappen in de zilverstad.
Om 16.00 uur opent dit jaar ds. Roos Ritmeester (Remonstrantse gemeente) de dienst en verwelkomt alle aanwezigen. Daarnaast werken ook mee predikanten/voorgangers van PG De Hoeksteen, de Hervormde gemeente Schoonhoven, de Oude Katholieke kerk en de Rooms Katholieke kerk.

Er is een gelegenheidskoor samengesteld uit leden van de diverse kerken o.l.v. dirigente Marchien Leopold, begeleid door organist Jan Roos. Daarnaast verleend een koperensemble van muziekvereniging T.A.V.E.N.U. medewerking. Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten van de parkdienst.

Iedereen is van harte welkom in het park. Indien men zeker wil zijn van een zitplaats (er staan altijd wat stoelen opgesteld) neem dan een eigen klapstoel of kleed mee. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder genot van een gratis kop koffie, thee of limonade.