Zo. 08-09: PARKDIENST GEZAMENLIJKE KERKEN SCHOONHOVEN

Op zondag 8 september a.s. vindt wederom de jaarlijkse Parkdienst plaats, in de vorm van een oecumenische openlucht-dienst waaraan medewerking wordt verleend door de Schoonhovense kerken.

De aanvang is zoals ieder jaar 16.00 uur in het Springerpark. De toegang is natuurlijk gratis maar er wordt altijd wel een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

De Parkdienst is onderdeel van het nazomerfestival van Schoonhoven Partners.

Advertisements

Het thema dit jaar is ‘Stadspost’. Christenen worden in de Bijbel een brief van Christus genoemd. In de stad moet bij christenen dus iets te lezen zijn over Christus. Hoe duidelijk en hoe goed leesbaar is deze brief? En komt de brief ook op het juiste adres aan? Samen denken we hier verder over na in woord en muziek.

Dit jaar wordt de muziek en zang verzorgd door de Hoeksteenband en daarnaast verleent een koperensemble van muziekvereniging Excelsior Bergambacht eveneens haar medewerking. Er is natuurlijk ook samenzang.

Er staan wat stoelen opgesteld maar als u zeker wilt zijn van een zitplaats neem dan gerust uw eigen klapstoel mee.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd, ook als u niet kerkelijk actief bent.

08-09-2019 09:00