Zo. 03-02: Oecumenisch Initiatief Gouda

Het OIG houdt op zondag 3 februari de maandelijkse viering in zaal De Berk. Iedereen is van harte welkom aan de Krugerlaan 79 in Gouda, aanvang 16.30 uur.

Het thema zal zijn: “Kunst van het ontvangen”.

‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’. Het lijkt er op dat mensen altijd willen ontvangen. Maar daar zijn grenzen aan. Als je afhankelijk bent van anderen is dat moeilijk te accepteren. Je wilt wederkerigheid in de relatie. Door het aanvaarden van je afhankelijkheid, geef je anderen de mogelijkheid iets voor je te doen.

Ineke Polet is de voorganger in deze viering.

Na afloop is er zoals gewoonlijk gelegenheid tot ontmoeting met een kopje koffie of thee.

03-02-2019 09:00

Advertisements