Zeldzame bruine Rouwbij gespot in Archeon

Alphen aan den Rijn – De zeldzame bruine Rouwbij werd op dinsdag 19 mei gespot door Menno Reemer van Stichting EIS tijdens een bijenteldag. Archeon is samen met de gemeente Alphen aan den Rijn coördinator Bijenlandschap Groene Cirkels dat als doel heeft het leefklimaat van (wilde) bijen te verbeteren. Menno onderzocht hoeveel bijen er in mei 2018 rondvlogen. Bij de eerste telling in 2016 bleek dat er in Archeon de meeste bestuivende insecten voorkwamen van alle Groene Cirkel gebieden in Zuid Holland.

De bruine Rouwbij is de nestparasiet van voornamelijk de Gewone sachembij (Anthophora plumipes), deze bij vinden we in de lemen wanden in museumpark Archeon bijvoorbeeld op de lange wand van de LBK boerderij. De larve van de Rouwbij eet eerst de larve van de gastheer en dan pas het aanwezige voedsel, hij overwinterd in de broedcel van de gastheer als volledig insect. De bruine Rouwbij is variabel van lengte en tekening. Het borststuk is dicht bruingeel behaard, het achterlijf naar het eind toe wat toegespitst. Op de zijkanten met driehoekige, geelgrijze haarvlekken. Vrouwtjes lijken sterk op de mannelijke bruine Rouwbij.

Advertisements
Hommeldag

In Archeon vind je steeds meer bloemen voor bijen en vlinders. Het maaibeheer is aangepast waardoor er meer zaden kunnen ontkiemen. Er komen meer bomen, struiken, bloembollen en wilde planten. Hierdoor wordt het voedselaanbod groter en diverser. Regelmatig worden bestuivende insecten, mooie bloemen en bijzondere plekjes in Archeon gefotografeerd. Archeon wil deze informatie graag delen. Voor in de agenda; op vrijdag 3 augustus vindt de hommeldag plaats, een informatiedag georganiseerd door het Archeon i.s.m. Naturalis, het IVN, Groei en Bloei en de gemeente Alphen aan den Rijn.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
20-06-2018 11:36