‘Zakkende bodem en overvloedige regenval kunnen binnenstad onder water zetten’

Het risico dat een deel van de Goudse binnenstad onder water komt te staan, wordt niet alleen veroorzaakt door de zakkende bodem. Het is de combinatie met overvloedige regenval binnen korte tijd als gevolg van klimaatverandering, die vroeger of later overlast gaat geven. Dat is de boodschap van een rapport dat het Gouds Watergilde, werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude, op woensdagmorgen 7 december aanbiedt aan wethouder Hilde Niezen van Gouda en aan Marco Kastelein, lid dagelijks bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland.

Dat gebeurt in het IJsselhuis aan de Schielands Hoge Zeedijk 1.

Het Watergilde wil het waterprobleem van Gouda inzichtelijk maken en heeft daarvoor een computermodel gemaakt. Dit is toegepast bij verschillende soorten regenbuien. Een belangrijk verschil met gangbare modellen is dat niet (meer) wordt uitgegaan van een gemiddelde 24-uursbelasting qua regenval, maar van uurpieken in verband met clusterbuien.

Advertisements

De simulaties leiden tot de conclusie dat op redelijk korte termijn wateroverlast dreigt. Er ontstaat een andere kijk op het waterprobleem voor de binnenstad. Actief en zorgvuldig beleid Tijdens het onderzoek was er volgens het Gouds Watergilde sprake van goede communicatie met zowel de gemeente Gouda als met het

Hoogheemraadschap van Rijnland, niet alleen over het model, maar ook over de metingen en over de uitkomsten. Dat heeft ook geleid tot aanpassingen.

De overheden hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen van waterschade of –overlast aan gebouwen en infrastructuur.

Met name het grote aantal historische panden vraagt om een actief en zorgvuldig beleid, vindt het Gouds Watergilde. “Wij willen bereiken dat zij de vraagstukken van bodemdaling en klimaatverandering gezamenlijk en integraal gaan aanpakken”, aldus het Gouds Watergilde. “Het is niet alleen een opgave voor overheden Het is van groot belang om ook de betrokken inwoners bij de discussie te betrekken, als geïnteresseerde en bij zijn leefomgeving betrokken burger, als ervaringsdeskundige en als mogelijk slachtoffer.” Het Gouds Watergilde wil met en namens die burger de discussie voeren.