Za. 9-9: Open Monumentendag Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk – De 31ste Open Monumentendag, in het weekend van 9 en 10 september, heeft als thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuindercomplexen en molens via markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. De nadruk ligt op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties.

Organisatie
Open Monumentendag wordt georganiseerd door de landelijke Stichting Open Monumentendag in samenwerking met gemeentelijke comités. Het Comité Open Monumentendag Bodegraven-Reeuwijk 2017 bestaat uit 6 vrijwilligers. Het programma voor deze dag wordt mogelijk gemaakt door de enthousiaste inzet van de deelnemers. Het Comité hoopt van harte dat hun inspanningen worden beloond door uw bezoek en wenst u een mooie en boeiende dag toe.

Informatie activiteiten en openstellingen
Informatie over de activiteiten en de openstellingen kunt u vinden op de website van de gemeente www.bodegraven-reeuwijk.nl en op https://www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl/open-monumentendag/ . U kunt ons tevens volgen op facebook https://www.facebook.com/OpenmonumentenBodegravenReeuwijk/.

Officiële opening Open Monumentendag gemeente Bodegraven-Reeuwijk
U bent van harte welkom bij de officiële opening van Open Monumentendag 2017 in Bodegraven-Reeuwijk op 9 september a.s. om 10.00 uur in de Sluipwijkse kerk (‘s-Gravenbroekseweg 85b, Reeuwijk). U wordt vanaf 9.45 uur ontvangen met een kop koffie of thee. Ook na de opening kunt u hier nog genieten van een consumptie.

Sluipwijkse kerk
De Sluipwijkse kerk staat er al meer dan 700 jaar, in de afgelopen jaren zijn er uiteraard de nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In 1863 is de kerk geheel opnieuw gebouwd en daarmee is de basis gelegd voor de huidige kerk. In 2016 zijn divers acties gehouden om het bedrag dat nodig is om de fundering te renoveren binnen te halen. De inzet van boeren, burgers en buitenlui heeft geresulteerd in een zeer geslaagde renovatie. Boeren, burgers en buitenlui betekent niet voor niets ‘iedereen tezamen’.
De kerk staat sinds 1993 op de gemeentelijke monumentenlijst.

Officiële afsluiting Open Monumentendag gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Om 16.00 uur (9 september) wordt de Monumentendag in onze gemeente afgesloten met de onthulling van een bord. Het bord staat naast het Jaagpad langs de Rijn bij de brug over de Enkele Wiericke, vlakbij de Wierickerschans (Bodegraven). Het bord maakt duidelijk hoe de grenzen van Utrecht en (Zuid) Holland in de geschiedenis verschoven zijn en wat Nieuwerbrug daarmee te maken had.

Kijk vanaf 9 september op www.nieuwerbrug.net/boefjes