Za. 29-10: Symposium Coornhert in de Sint-Janskerk

Op zaterdag 29 oktober – sterfdag van Coornhert – is er in de Sint-Janskerk in Gouda een symposium en een kleine expositie over zijn werk en leven. Op deze laatste zaterdag van de Maand van de Geschiedenis geven historici Paul van Horssen (Historische Vereniging Die Goude), Coretta Bakker- Wijbrans (Streekarchief Midden-Holland) en Gertjan Glismeijer (Driestar College) in een drietal bondige lezingen inzicht in het leven en gedachtegoed van Coornhert. Verder zal er aandacht zijn voor de relevantie van zijn gedachtegoed in de huidige tijd.

Christiaan Ingelse – organist van de St.-Jan – verzorgt het muzikale intermezzo.
Het symposium begint om 14:00. Vanaf 13:30 zijn de deelnemers welkom om de expositie en grafsteen te bekijken. De entree bedraagt € 5,00 gelijk aan de bezoekersprijs van de St.-Jan. Middelbare scholieren hebben gratis toegang. Verdere informatie over het Coornhert symposium is te verkrijgen bij Pieter van Dijkum via e-mail: dijkum@planet.nl. In de bijlage van dit persbericht is een portret van Dirck Volkertsz. Coornhert weergegeven.
Het symposium De Actualiteit van Coornhert is het tweede symposium in de reeks Beroemde Nederlanders van de Sint-Jan, georganiseerd door de Stichting Goudse St.- Jan en de Historische Vereniging Die Goude. De reeks begon in 2015 met een middag gewijd aan de zeventiende-eeuwse diplomaat Hiëronymus van Beverningh. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website: www.sintjan.com.