Za.24-05: Voordracht Goudse Clownschool

Studenten tweedejaars van de Goudse Clownschool houden op zaterdag 24 mei een presentatie.

Tijd: 19.00 uur -20.05 uur: eerste jaars (tussenpresentatie)
20.30 uur – 21.30 uur: tweede jaars (afsluitende presentatie)
Er is een half uur pauze tussen de voostellingen.

De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. De zaal gaat 20 min voor aanvang open, om 18.40 uur.

De presentaties worden gegeven in Basisschool de Ridderslag; Ridder van Catsweg 256a, 2805 BC Gouda.
Kijk voor meer informatie op www.degoudseclownschool.nl