Za. 19-11: Toneel in de Friese taal in het Evertshuis te Bodegraven.

Op zaterdag 19 november a.s. vindt in het Evertshuis te Bodegraven een toneeluitvoering plaats in de Friese taal. Opmerkelijk is dat de spelers allemaal afkomstig zijn uit Bodegraven en omgeving.

De regisseur is Antje Hooijenga, woonachtig in Alphen aan de Rijn.

De inhoud van het blijspel betreft een veelbesproken hedendaags thema. Het gaat over een echtpaar waarbij man en vrouw beide een fulltime baan hebben en daardoor geen tijd meer hebben voor zichzelf en voor elkaar. Na veel irritaties en gekibbel wordt er een oplossing gevonden die er uit bestaat dat de man zijn werk opgeeft en huisman wordt. Maar nu loopt de gang van zaken helemaal spaak waarbij jaloezie en achterdocht tot grote hilariteit leiden.

Advertisements

Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal à € 15,00 voor kriteleden

en € 17,50 voor niet-leden. Er is een verloting en er zijn Fryske boeken te koop. Info: tinibroere@kpnmail.nl