Za.16-05: Excursie Big Five in de polder

Op zaterdag 16 mei organiseert de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) een Weidesafari voor wie meer wil weten over weidevogelbescherming. De eerste pullen zijn dan uit het ei gekropen. Tegelijkertijd start op dezelfde tijd en locatie een workshop Polderlezen o.l.v. Arjan van Duijvenboden voor weidevogelbeschermers die naast het beschermen van nesten, ook effectief weidevogels willen kunnen monitoren. Tijdens deze twee aparte excursies gaan de deelnemers op zoek naar de Big Five van de Zuid-Hollandse weilanden: grutto, kievit, tureluur, scholekster en slobeend. De Weidewachters vertellen intussen wat zij doen om deze vogels te behouden. Verzamelpunt is het uitkijkpunt over het helofytenfilter van het Zuid-Hollands Landschap, in polder Den Hoek in de Krimpenerwaard. Dit punt ligt aan de parallelweg langs de N210 tussen Bergambacht en Lekkerkerk, ter hoogte van hectometerpaal 11,6. De Weidesafari begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Deelnemers kunnen zich opgeven via http://bit.do/weidesafari.

Het is moeilijk voor te stellen, een Krimpenerwaard zonder het ‘tepiet-tepiet-tepiet’ van de scholekster of de buitelingen van een groep kieviten. Toch komen er steeds minder weidevogels, door de oprukkende bebouwing, de drukte en de steeds intensievere landbouw. We weten allemaal dat de Afrikaanse Big Five bedreigd zijn, en dat leeuwen, neushoorns en olifanten onze bescherming nodig hebben. Maar dat geldt dus net zo hard voor de Zuid-Hollandse Big Five.

Weidesafari
De Weidesafari is bedoeld als kennismaking met het mooie werk van de Weidewachters. Dat zijn buitenmensen die tegen een stootje kunnen en in een groep enthousiaste natuurliefhebbers aan de slag gaan om weidevogels te beschermen en zo de boeren te helpen om weidevogels te ontzien. Bent u benieuwd naar de Big Five van het Zuid-Hollandse boerenland? Trek dan stevige schoenen aan en een warme jas, pak uw verrekijker als u die bezit en loop mee. Enthousiast geworden na deze weidesafari? Alle kennis en vaardigheden die u als Weidewachter nodig heeft, leert u tijdens een cursus of het inwerkprogramma via de Weidewachtersacademie.

Advertisements

Polderlezen
Omdat naast nestbescherming vanaf 2016 monitoring steeds belangrijker wordt, geeft Arjan van Duijvenboden aan doorgewinterde weidevogelaars uitleg over zijn effectieve, snelle werkwijze. We observeren het gedrag van weidevogels in de diverse broedfasen. De conclusies worden in korte codes genoteerd en (later) ingevoerd in een database, zodat per perceel de weidevogelstand gevolgd kan worden. Dit is heel belangrijke informatie voor de boer, maar ook op langere termijn om beleid te kunnen bijsturen waar nodig.

Meer informatie
Deelnemers voor de Weidesafari of het Polderlezen van de NVWK op 16 mei kunnen zich opgeven bij Joke Colijn: j.j.colijn@gmail.com (06 447 444 08), of rechtstreeks via het aanmeldformulier http://bit.do/weidesafari.
De Weidesafari en de workshop Polderlezen zijn een initiatief van de NVWK in samenwerking met De Groene Motor. De Groene Motor is een provinciaal programma om vrijwilligerswerk in het groen te ondersteunen.