Za.15-03: Informatie over tijdelijke inrichting Potterspoort

Potterspoort krijgt Pauzelandschap

Op zaterdag 15 maart kan iedereen kennis nemen van de plannen voor tijdelijke inrichting van de Potterspoort.
Het terrein voor het Best Western hotel ligt al langere tijd braak in afwachting van de definitieve bestemming. Een groep bewoners stoorde zich hier aan en heeft bedacht om op deze locatie een ‘pauzelandschap’ in te richten. Dit bestaat uit elementen die weggehaald kunnen worden als het terrein wordt bebouwd.

Tussen 15.00 – 17.00 uur staat er een informatietent op het terrein (voor Best Western), waar omwonenden en andere belangstellenden langs kunnen komen.
Pauzelandschap Potterspoort is een initiatief van leden van Gouda Bruist.