Za.14-11: Ontmoetingsdag voor ouders van een overleden kind

Onder het thema ‘Een gebroken hart’ organiseert de stichting Als kanker je raakt op zaterdag
14 november 2015 een dag voor ouders die een kind hebben verloren aan kanker of aan een andere ziekte. De dag vindt plaats van 10.30 tot 15.00 uur in Het Beauforthuis, Woudenbergeseweg 70,
3711 AB Austerlitz.

Wanneer je kind sterft, stopt de wereld. Je hart breekt, je leven verandert totaal. Je gezin is anders, het mist een stuk. Intens verdriet en gemis beheersen je. De impact op je leven, je gezin en je relatie met je partner is groot. Dingen waar anderen zich druk om maken, ervaar jij nu heel anders. Je voelt je vaak onbegrepen en alleen. Vragen stapelen zich op. Waarom mijn kind? Waarom moest mijn kind zo lijden en wat is de zin ervan? Waar vind ik hulp en troost? Waar en wie is God voor mij in dit alles? Hoe moet ik verder? Deze en nog vele andere vragen komen aan de orde.

De dag wordt geleid door Kristien Rocha. Zij is arts en heeft enige jaren geleden haar zoon verloren. Tevens zal Carien van Hempel aanwezig zijn. Zij is gezinspsycholoog en kent zelf de impact die kanker heeft. Er zal in het programma veel ruimte zijn voor contact: als groep, onderling en één op één. Juist het spreken met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, doet veel ouders goed. Het Beauforthuis heeft een gezellige ‘huiskamer’, waar we als groep die dag verblijven en waar we worden voorzien van koffie/thee en een heerlijke lunch. De dag zal worden afgesloten met een viering die wordt geleid door ds. Arie van der Veer en Rita Renema.

Wij nodigen belangstellenden van harte uit deze dag bij te wonen. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Graag wel vooraf aanmelden via www.alskankerjeraakt.nl.