Za.13-09: Kasteelgewelf “Kasteel Ter Goude” opengesteld

Op monumentendag, zaterdag 13 september, zal het kasteelgewelf van het inmiddels verdwenen “Kasteel Ter Goude” voor bezoek worden opengesteld. De toegang is via de zij-ingang van het woonhuis Punt 15, naast molen “’t Slot”.

Eind oktober 1577 nam het stadsbestuur van Gouda het besluit het ruim 200 jaar oude kasteel te slopen. Het is nog in de begin periode van de tachtigjarige oorlog. Het Goudse stadsbestuur wilde voorkomen dat de aanwezigheid van het kasteel de Spaanse troepen naar Gouda zou lokken om zich daarin te vestigen. Op de plek waar eens het kasteel stond kwam een puntvormig bastion. De straatnaam Punt herinnert daar nog aan. De resten van het kasteel verdwenen in het hoge bastion onder de grond. Informatie over het kasteel is te vinden op www.kasteelgouda.nl .

De kasteelgewelven bleven in gebruik. Waarschijnlijk eerst als schuilplaats voor de wachters op het bastion. Toen ca 50 jaar later de Grote Volmolen op de kasteelresten werd gebouwd kregen de gewelven een andere bestemming. Het werd een ingang tot de volmolen die achterin het gebouw uitkwam. De te vollen stof kwam via het zijgewelf, wat halverwege op de Punt uitkwam, de “kelder” van de volmolen binnen. Deze wollen stof werd nog in het gewelf in de speciaal daarvoor gemetselde stenen bakken te weken gelegd. Sporen van deze verdwenen toegang werden in 1880 terug gevonden toen de Gemeente Gouda een onderzoek naar de “onderaardse gangen van het kasteel” liet instellen. Dit zijgewelf werd na het onderzoek in 1880 volgestort met 60 m3 grond. Dit was echter onvoldoende omdat het op 30 mei 1901 instortte en er op de Punt een gat in de straat ontstond. Dit gat werd gevuld met zand en opnieuw bestraat waarmee dit gedeelte van de “onderaardse gangen” tot op heden afgesloten werd.

Advertisements