Za. 09-03: ‘Energietransitie in de woestijn’

Bij deze de aankondiging van de volgende bijeenkomst van de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales.

Datum: zaterdag 9 maart 2019

Tijd:       14:00 – 16:30; inloop vanaf 13:30; netwerkborrel tot 17:30

Plaats:  Agnieten Kapel in Gouda, Nieuwe Markt 100, 2801 GR Gouda

Dit jaar hebben wij na(ast) het algemene deel van de vergadering twee zeer interessante sprekers uitgenodigd, namelijk de heer Christiaan Bartels, Sales Manager EMEA over de stand van zaken voor wat betreft CSP, en de heer Paul van Son over zijn nieuwste boek ‘Energiewende in der Wüste, die Vision ist bereits Realität’ waarin ook het ‘Dii verhaal’ aan bod komt. Het boek is te koop op de bijeenkomst, en de heer van Son zal na afloop een aantal exemplaren signeren!

 Agenda Jaarvergadering: 

13:30 – 14:00 Inloop 

14:00 – 14:05 Opening

 14:05 – 14:45 Mededelingen, binnengekomen stukken, notulen vorige jaarvergadering, Jaarverslag 2018, Beleidsvoornemens 2019, Financieel verslag 2018, Begroting 2019, Verklaring kascommissie en decharge bestuur, verkiezing nieuwe kascommissie, bestuursverkiezing, Truus en Alexandro zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar, rondvraag 

14:45 – 15:00 Koffiepauze en inloop niet-leden

15:00 – 15:45 Lezing de heer Christiaan Bartels. De heer Bartels werkte ruim 6 jaar als Senior Mechanical Engineer bij TSK Flagsol in Keulen – Duitsland, een toonaangevend ingenieursbureau dat zeer actief is bij het ontwerpen, de supervisie van de bouw, het in bedrijf stellen, het onderhouden en managen van CSP projecten over de gehele wereld. Hij werkte mee aan diverse projecten in Spanje (o.a. Andasol-3 en Los Arenales) en het Midden Oosten (o.a. Kuraymat in Egypte, Shagaya in Kuwait). Daarna was hij meerdere jaren als Project Manager werkzaam bij de R&D afdeling voor o.a. solar tower en parabolische spiegel projecten bij de Plataforma Solar in Algeria (PSA) in Spanje. 

15:45 – 16:30 Lezing de heer Paul van Son, Executive at innogy SE belast met het realiseren van hernieuwbare projecten in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Turkije. Daarnaast is hij CEO van Dii Desert Energy in Dubai.

Over een periode van meer dan 35 jaar bekleedde de heer van Son verschillende managementfuncties in de Europese energiesector, waaronder Managing Director van Essent Renewables, Deutsche Essent (Duitsland) en Econcern (Nederland). Deze bedrijven hebben o.a. een reputatie opgebouwd als ontwikkelaars van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De heer van Son is mede-oprichter en ere- voorzitter van de Europese Federatie van Energiehandelaren (EFET) en voorzitter van de Energy4All Foundation die actief is met kleinschalige projekten in Afrika.

De heer van Son zal zijn nieuwste boek ‘Energiewende in der Wüste’, die Vision ist bereits Realität, presenteren, en na afloop ook een aantal exemplaren signeren. Het boek is te koop op de bijeenkomst.

16:30 – 17:30 Netwerkborrel met hapjes en drankjes, en de gelegenheid nieuwe contacten op te doen.

De entree voor leden is gratis, de entreeprijs voor niet-leden is € 10,-.

De stukken voor de leden betreffende het algemene deel volgen nog.

Graag aanmelden via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl.

Uit privacy overwegingen is dit mailtje BCC gestuurd. 

Hopelijk tot ziens in de Agnietenkapel!

09-03-2019 09:00

Advertisements